Skip to content
wolk-4

 

Ruildagen

Wilt u een reguliere opvangdag ruilen? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Het aanvragen van een ruildag kan tot uiterlijk een week van te voren. Wij controleren dan of ruilen mogelijk is, dit is onder andere afhankelijk van de planning. Reguliere opvangdagen waarop uw kind niet naar de opvang is gekomen kunnen niet met terugwerkende kracht worden geruild.

Extra opvangdagen

Wilt u graag een extra opvangdag aanvragen? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten. Het aanvragen van een extra opvangdag kan tot uiterlijk een week van te voren. Wij controleren dan of de extra opvangdag mogelijk is, dit is onder andere afhankelijk van de planning. De extra opvangdag wordt apart gefactureerd.

Niet aanwezig

Reguliere opvangdagen waarop uw kind niet naar de opvang is gekomen worden gewoon gefactureerd. Dit omdat wij rekenen op de komst van uw kind volgens de afspraken die zijn gemaakt in de plaatsingsovereenkomst. Kan uw kind een keer niet komen? Probeer deze dag dan te ruilen. Let er wel op dat u de aanvraag voor een ruildag op tijd indient. Een ruildag aanvragen kan tot uiterlijk een week van te voren. Dagen waarop uw kind niet naar de opvang is gekomen kunnen niet met terugwerkende kracht worden geruild.

Te laat ophalen

We werken volgens vaste tijden waarop we opvang bieden aan uw kind. Niet alleen uw eigen kind maar ook onze pedagogisch medewerkers verwachten daarom dat u op tijd aanwezig bent om uw kind weer op te halen. Bent u te laat om uw kind op te halen bij onze opvang dan volgt bij de eerste keer een waarschuwing. Wanneer u na deze waarschuwing nog een keer te laat bent om uw kind op te halen volgt er een boete. Bij de tweede keer te laat ophalen van uw kind bedraagt de boete  €25,- euro per kind. Bij een derde keer te laat en de keren daarna is het boetebedrag  €50,- euro per kind.

Betaling

Ieder maand ontvangt u rond de 21ste een factuur voor de kosten van de kinderopvang voor de eerstvolgende maand. U betaalt de kosten van de opvang dus een maand vooruit. De factuur is gebaseerd op het aantal uur kinderopvang zoals in de plaatsingsovereenkomst is afgesproken. Eventuele extra opvangdagen worden apart gefactureerd. Hiervan ontvangt u achteraf een factuur.

Heeft u de factuur nog niet betaald? Dan ontvangt u een week na het verstrijken van de betaaltermijn een eerste herinnering. Blijft betaling na deze eerste herinnering nog steeds uit? Dan ontvangt u in de tweede week na het verstrijken van de betaaltermijn een aanmaning. Is er na de aanmaning nog steeds niet betaald dan kan in het uiterste geval de opvang worden gestaakt. Het kind mag dan niet meer naar de kinderopvang komen.

Groepsgrootte

We werken met kleine groepen. Iedere groep wordt begeleid door minimaal twee pedagogisch medewerkers. Zo nu en dan zullen er naast pedagogisch medewerkers ook stagiaires aanwezig zijn op de groep. Stagiaires staan altijd onder toezicht van een gediplomeerde pedagogisch medewerker. Wanneer er weinig kinderen aanwezig zijn, bijvoorbeeld tijdens vakantieperiodes, kunnen groepen worden samengevoegd.

Groepssfeer

Om ervoor te zorgen dat er in iedere groep goed met elkaar wordt omgegaan zijn er enkele huisregels opgesteld. Tijdens de kennismaking zal onze pedagogisch medewerker deze huisregels met ouders en kind bespreken. Zo zorgen we er samen voor dat alle kinderen zich veilig, prettig en op hun gemak voelen. Een goede sfeer in de groep is een belangrijke voorwaarde voor het bieden van een veilige en prettige kinderopvang. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar onze opvang komen.

Mocht er herhaaldelijk sprake zijn van ongewenst gedrag door een kind in de groep, zoals pesten, schelden of agressie, dan zullen onze pedagogisch medewerkers hierover het gesprek met de ouders en/of verzorgers van het kind aangaan. In een eerste gesprek worden de problemen die onze pedagogisch medewerkers ervaren met ouders en/of verzorgers besproken. De ouders en/of verzorgers worden gewaarschuwd dat het kind de huisregels moet naleven. Ook wordt er een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek. Tijden het vervolggesprek bespreken pedagogisch medewerkers of het kind is gestopt met het ongewenste gedrag. Blijft het kind ongewenst gedrag vertonen en zich niet aan de huisregels houden dan kan in het uiterste geval de opvang voor het kind worden gestaakt. Het kind mag dan niet meer naar de kinderopvang komen.

Ontbijt

Voor een goed begin van de dag is het belangrijk dat kinderen goed ontbijten. Daarom kunnen kinderen ’s ochtends mee-eten tijdens het ontbijtmoment op onze opvang. Het ontbijtmoment duurt tot een vast tijdstip in de ochtend. Na dit tijdstip is het helaas niet meer mogelijk om te ontbijten. Op schooldagen is het ontbijt tot 8:00 uur. Tijdens vakantiedagen is het ontbijt tot 9:30 uur.