Skip to content
wolk-3

Kinderopvang Kleinrijkje biedt professionele kinderopvang voor kinderen van 3 maanden tot 12 jaar in Rotterdam. Een goede start begint bij een veilige, liefdevolle en vertrouwde omgeving waarin je kind zich geborgen voelt. Respectvol omgaan met de eigenheid van ieder kind vormt hierbij een belangrijke voorwaarde. Dit onder leiding van professionele pedagogisch medewerkers, die zorgen voor duidelijkheid, regelmaat en structuur. Maar bovenal in een omgeving waar je kind zichzelf mag zijn. Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de zorg en stellen je kind daarin centraal. Je kind is het kostbaarste bezit en onze zorg daarom meer dan waard!