Skip to content
wolk-4

BSO Kleinrijkje Dalton Overschie

Onderstaand de tarieven voor het jaar 2022. 

Het tarief voor de voorschoolse opvang is € 8,50 per uur. Dit is inclusief ontbijt. 

De tarieven voor de naschoolse opvang zijn: 

Aantal opvangdagen per weekUurtarief
1 dag€ 8,50
2 dagen€ 8,25
3 dagen€ 8,00
4 dagen
5 dagen

Extra dag
€ 7,50
€ 7,31

€ 8,50

De tarieven stijgen in januari van elk jaar in overeenkomst met de stijging van de toeslagen. 

Facturatie

Wanneer u gebruik maakt van buitenschoolse opvang dan vermelden we in de plaatsingsovereenkomst het aantal dagen voor- en/of naschoolse opvang en vakantieopvang. Op basis van het aantal uren opvang dat u per kalenderjaar van ons afneemt, wordt een gemiddeld bedrag per maand berekend. Dit bedrag is een vast bedrag dat we maandelijks factureren, dus ook in de maanden waarin schoolvakanties vallen.