Skip to content
wolk-4

BSO Kleinrijkje De Klimop

Onderstaand de tarieven voor het jaar 2024. 

Het tarief voor de voorschoolse opvang is € 10,12 per uur. Dit is inclusief ontbijt. 

De tarieven voor de naschoolse opvang zijn: 

Aantal opvangdagen per weekUurtarief
1 dag

2 dagen
€ 9,82

€ 9,52
3, 4 of 5 dagen€ 9,12
extra dag € 10,12

De tarieven stijgen in januari van elk jaar in overeenkomst met de stijging van de toeslagen. 

Facturatie

Wanneer u gebruik maakt van buitenschoolse opvang dan vermelden we in de plaatsingsovereenkomst het aantal dagen voor- en/of naschoolse opvang en vakantieopvang. Op basis van het aantal uren opvang dat u per kalenderjaar van ons afneemt, wordt een gemiddeld bedrag per maand berekend. Dit bedrag is een vast bedrag dat we maandelijks factureren, dus ook in de maanden waarin schoolvakanties vallen.