Skip to content
wolk-4

BSO Kleinrijkje Crooswijk

Onderstaand de tarieven voor het jaar 2024. 

De tarieven voor de naschoolse opvang zijn: 

aantal opvangdagen per weekuurtarief
1 dag€ 9,12
2 dagen€ 9,12
3 dagen€ 9,12
4 dagen€ 9,12
5 dagen€ 9,12
Extra dag€ 10,52

De tarieven stijgen in januari van elk jaar in overeenkomst met de stijging van de toeslagen. 

Facturatie

Wanneer u gebruik maakt van buitenschoolse opvang dan vermelden we in de plaatsingsovereenkomst het aantal dagen voor- en/of naschoolse opvang en vakantieopvang. Op basis van het aantal uren opvang dat u per kalenderjaar van ons afneemt, wordt een gemiddeld bedrag per maand berekend. Dit bedrag is een vast bedrag dat we maandelijks factureren, dus ook in de maanden waarin schoolvakanties vallen.