Skip to content
wolk-4

BSO Kleinrijkje de Vliedberg

Onderstaand de tarieven voor het jaar 2023. 

Het tarief voor de voorschoolse opvang (via locatie De Waterlelie) is € 9,30 per uur. Dit is inclusief ontbijt. 

De tarieven voor de naschoolse opvang zijn:

aantal opvangdagen per weekuurtarief
1 dag€ 9,30
2 dagen€ 9,10
3 dagen€ 8,90
4 of 5 dagen€ 8,70
Extra dag€ 9,30

De tarieven stijgen in januari van elk jaar in overeenkomst met de stijging van de toeslagen. 

Facturatie

Wanneer u gebruik maakt van buitenschoolse opvang dan vermelden we in de plaatsingsovereenkomst het aantal dagen voor- en/of naschoolse opvang en vakantieopvang. Op basis van het aantal uren opvang dat u per kalenderjaar van ons afneemt, wordt een gemiddeld bedrag per maand berekend. Dit bedrag is een vast bedrag dat we maandelijks factureren, dus ook in de maanden waarin schoolvakanties vallen.